Contact:

0745-001583

Social

 • Facebook
 • LinkedIn

Servicii de consultanta resurse umane

Serviciile noastre de consultanta in domeniul resurselor umane includ:
 • consultanţă legislaţie în domeniu, recrutare, selecţie, evaluare personal
 • redactare acte necesare angajării
 • redactare Regulament de Ordine Interioară
 • întocmire situaţii diverse, specifice domeniului RU (adeverinţe de orice tip, fise fiscale etc.).
 • întocmire acte adiţionale, decizii de majorare salariu, schimbare funcţie, decizii încetare activitate etc.
 • întocmire fişe de post
 • transmitere date la REVISAL
 • pontaje, state de salarii
 • depunere declaraţii
Analiza sistemului actual al organizatiei, in vederea initierii unui plan de actiune privind:
 • Conceperea unui nou sistem de management al resurselor umane
 • Corectarea sistemului actual
Analiza, proiectarea si reproiectarea posturilor
 • Concepere si actualizare organigrama:
  • pe departamente
  • pe posturi
  • nominala
 • Concepere si actualizare fise de post, specificatii de personal
  • Intocmire, semnare si distribuire fise
  • Mod de gestionare a fiselor
Concepere si actualizare Regulament intern
 • Mod de intocmire a regulamentului
 • Mod de gestionare a luarii la cunostinta a regulamentului de catre angajati
 • Mod de gestionare a modificarilor regulamentului
Integrare si orientare profesionala a noilor angajati
 • Mod de gestionare a bazei de date cu persoanele angajate
 • Mod de gestionare a actiunilor intreprinse in primele zile de la angajare
 • Mod de evaluare si gestionare a rezultatelor evaluarilor noilor angajati
 • Conceperea Ghidului angajatului specific firmei
Evaluare generala a angajatiilor firmei (cu gestionare bazei de date ca si la noii angajati)
 • Mod de gestionare a performantelor angajatilor
 • Administrarea carierelor
Instruirea personalului
 • Mod de gestionare a ofertelor de cursuri de instruire de pe piata
 • Mod de gestionare a propunerilor si cererilor de instruire ale angajatilor
 • Mod de gestionare a bazei de date cu instruirile efectuate de catre fiecare angajat
 • Mod de gestionare a Planului de instruire si a bugetului de instruire
 • Mod de evaluare a angajatilor care au efectuat cursuri de instruire
Analiza si propuneri in procesul de comunicare cu resursele umane.
Masuri administrative
 • Mod de gestionare a masurilor administrative aplicate angajatilor
Actiuni de motivare a personalului
 • Recompensarea financiara si nonfinanciara a angajatilor